Nhà > Các sản phẩm

Các sản phẩm

Máy Băm / Máy Nghiền / Máy Mài
Băng tải/ Bồn chứa / Thiết bị sấy/ Thiết bị trộn/ Thiết bị cân trộn định lượng.
Thiết bị phụ trợ khuôn nhựa
Hệ thống bồn chứa tự động và cánh tay robot
Hệ thống phân loại rác
Hệ thống công nghệ sinh học / thực phẩm và thuốc
Máy tái chế, Hệ thống tái chếnguồn nguyên liệu
Máy móc thiết bị sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản
Plastic Granulator Shredder Equipment, Single Twin Shaft Shredder Equipment, Wasted Plastic Crusher, Plastic Raw Material Mixer, Plastic Edge Recycling System, Low Speed Scrap Granulator
  • A-150
   • POWER: 1-2 HP(0.75kw~1.5kw)
   • Đường kính xoay: Ø110mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 150*120mm
   • R.P.M.: 320/380rpm
   • Dao động: 3 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 105kg
   • Kích thước máy: 390*660*780mm
   • Công suất: 30~80Kg/giờ
   • Dung tích chứa:8 kg
  • A-300
   • POWER: 7.5~10 HP (5.6kw~7.5kw)
   • Đường kính xoay: Ø240mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 300*240mm
   • R.P.M.: 620/730rpm
   • Dao động: 3 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 340kg
   • Kích thước máy: 680*1200*1250mm
   • Công suất: 180~280Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 30 kg
   A-400
   • POWER: 10-20 HP(7.5kw~15kw)
   • Đường kính xoay: Ø240mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 400*240mm
   • R.P.M.: 620/730rpm
   • Dao động: 6 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 560kg
   • Kích thước máy: 780*1420*1600mm
   • Công suất: 250~400Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 55 kg
  • A-300
   • POWER: 7.5~10 HP (5.6kw~7.5kw)
   • Đường kính xoay: Ø240mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 300*240mm
   • R.P.M.: 620/730rpm
   • Dao động: 3 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 340kg
   • Kích thước máy: 680*1200*1250mm
   • Công suất: 180~280Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 30 kg
  • A-450
   • POWER: 20-30 HP(15kw~22.5kw)
   • Đường kính xoay: Ø380mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 450*320mm
   • R.P.M.: 540/650rpm
   • Dao động: 6 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 940kg
   • Kích thước máy: 1030*1590*1860mm
   • Công suất: 350~500Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 60 kg
   A-500
   • POWER: 30-40 HP(22.5kw~30kw)
   • Đường kính xoay: Ø380mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 500*350mm
   • R.P.M.: 540/650rpm
   • Dao động: 6 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 1170kg
   • Kích thước máy: 1080*1980*1910mm
   • Công suất: 350~550Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 75 kg
  • A-450
   • POWER: 20-30 HP(15kw~22.5kw)
   • Đường kính xoay: Ø380mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 450*320mm
   • R.P.M.: 540/650rpm
   • Dao động: 6 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 940kg
   • Kích thước máy: 1030*1590*1860mm
   • Công suất: 350~500Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 60 kg
  • A-500
   • POWER: 30-40 HP(22.5kw~30kw)
   • Đường kính xoay: Ø380mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 500*350mm
   • R.P.M.: 540/650rpm
   • Dao động: 6 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 1170kg
   • Kích thước máy: 1080*1980*1910mm
   • Công suất: 350~550Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 75 kg
  • A-500E
   • POWER: 7.5-10HP(5.6kw~7.5kw)
   • Đường kính xoay: Ø240mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 500*240mm
   • R.P.M.: 620/730rpm
   • Dao động: 6 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 480kg
   • Kích thước máy: 860*1400*1520mm
   • Công suất: 200~400Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 70 kg
  • A-550
   • POWER: 20-40 HP(15kw~30kw)
   • Đường kính xoay: Ø380mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 550*480mm
   • R.P.M.: 540/650rpm
   • Dao động: 6 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 1050kg
   • Kích thước máy: 1300*2030*2055mm
   • Công suất: 350~500Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 85 kg
  • A-600E
   • POWER: 10-15HP(7.5kw~11.25kw)
   • Đường kính xoay: Ø240mm
   • Kích thước miệng nạp liệu: 600*240mm
   • R.P.M.: 620/730rpm
   • Dao động: 9 lưỡi (3 răng)
   • Dao tính: 2 lưỡi
   • Trọng lượng máy: 520kg
   • Kích thước máy: 960*1400*1520mm
   • Công suất: 200~400Kg/giờ
   • Dung tích chứa: 85 kg
1 |  2  |  3  |  4

Sitemap Plastic Granulator Shredder Equipment Single Twin Shaft Shredder Equipment
Plastic Edge Recycling System