Nhà > Tổ chức

TổCÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ PULIAN
CHI NHÁNH : CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HONOR RISE

  • Thành lập: Tháng 3 năm 1994
  • Vốn điều lệ: 30.000.000 NDT ( 1 triệu USD ) (11 triệu JPY )
  • Người đại diện: Giám đốc Cheng Li Chung
  • Ngày kết toán tài chính: Tháng 5
  • Ngân hàng: Mega International Commercial Bank
  • Nhân viên: Nhà máy chính ở Đài Loan có trên 80 nhân viên, nhà máy ở Dongguan Trung Quốc có trên 30 nhân viên và 2 nhân viên sale ở Nhật, 1 văn phòng đại diện ở Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan.
  • Sản phẩm: Máy băm, máy nghiền, Băng tải, Máy thổi


organization

Sitemap Plastic Granulator Shredder Equipment Single Twin Shaft Shredder Equipment
Plastic Edge Recycling System