Nhà > Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

thể loại
Tên công ty
*Người liên hệ
*Quốc gia
Điện thoại
Số fax
Địa chỉ nhà
*E-mail
contactus_products
Awaiting for your reply on client's comments soon. If you have any questions, pls feel free to let me know. Thank you!

(1) L * W * H * T * M
mm
*
mm
*
mm
*
mm
*
materal
(2) L * W * H * T * M
mm
*
mm
*
mm
*
mm
*
materal
(3) L * ØD * Ød * M
mm
*
mm
*
mm
*
materal
(4) L * ØD * T * M * S
mm
*
mm
*
mm
*
materal
*
mm/min
*Nội dung


Sitemap Plastic Granulator Shredder Equipment Single Twin Shaft Shredder Equipment
Plastic Edge Recycling System