Nhà > Các sản phẩm > Thiết bị phụ trợ khuôn nhựa

Thiết bị của chúng tôi

Các vật liệu cần phải được cắt thành một kích thước thích hợp trước khi sản xuất tiếp, sau đó vật liệu sẽ dễ dàng nhập vào phòng nghiền trơn tru. Chúng tôi thêm thanh nam châm để tránh thép lẫn vào vật liệu hạt; trong khi đó, trong quá trình tạo hạt, chúng tôi cung cấp máy tách bụi để gom bụi. Đối với các lưỡi cùn, chúng tôi cung cấp máy mài lưỡi để mài lưỡi và trở nên sắc nét trở lại.

Sitemap Plastic Granulator Shredder Equipment Single Twin Shaft Shredder Equipment
Plastic Edge Recycling System