Nhà > Các sản phẩm > Hệ thống phân loại rác

Trung tâm trung

Hệ thống trung tâm được sử dụng để thu thập, sấy ẩm và cung cấp vật liệu đến bất kỳ nơi nào trong nhà máy và khuôn tự đông. Do đó, hệ thống trung tâm sẽ tiết kiệm không gian rất lớn, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí nhân công. Hệ thống trung tâm hoạt động tự động và hiệu quả cao trong ngành nhựa. Pulian thông qua lập kế hoạch có hệ thống, kết hợp tất cả các bộ nạp tự động chân không chức năng, bộ điều khiển, máy tạo hạt và quạt gió để tạo ra hệ thống truyền tải tập trung tự động và hợp lý nhất.

Sitemap Plastic Granulator Shredder Equipment Single Twin Shaft Shredder Equipment
Plastic Edge Recycling System